Cenník normohodin

Renault osobné
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
Mechanické práce 28,25 € 33,90 €
Klampiarske a lakovacie práce 36,25 € 43,50 €
Diagnostika vozidla 28,25 € 33,90 €

 

Servis 5+
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
Mechanické práce 22,50 € 27,00 €
Klampiarske a lakovacie práce 29,00 € 34,80 €
Diagnostika vozidla 22,50 € 27,00 €
Renault Servis Cenník normohodin
Predáváme vozidlá značiek
Renault Helios Dacia Helios